Wie zijn wij
Riet
Rieten daken
Nokafwerkingen
Onderhoud
Pannen naar riet
Referenties
Meer info
Fotogalerij
Bedrijfsfilm
Prijzen
Contacteer ons
Sitemap
Home
Onderhoud

PREVENTIEF ONDERHOUD

Tijdig verwittigen indien er zich problemen voordoen en uw rietdekker zal U graag de nodige raadgevingen verstrekken .

Verder hangt de levensduur van uw rieten dak af van de ligging ten opzichte van de zon, de nabijheid van bomen, en de hellingshoek van het dak.

Bij bomen naast uw dak geldt de stelregel dat de drup van de bomen niet op het dak mag vallen.

Ook is het raadzaam om de bladeren en/of naalden die op het dak blijven liggen elk jaar te laten verwijderen, en de schade die door vogels is aangebracht te herstellen.

Vogels trekken meestal hun nestmateriaal vanonder de nokvorsten, daarom kunnen wij bij eventueel steeds terugkerende problemen een halve meter geplastificeerde vogeldraad onder de nok aanbrengen.

NIEUW NIEUW NIEUW

Vanaf heden bieden wij onze klanten een onderhoudscontract op maat aan.

Nota:  Er zijn verschillende firma's op de markt die voor een goedkope prijs uw dak ontmossen en herstellingen uitvoeren. deze firma's maken gebruik van een heggenschaar. Uw dak ziet naderhand wel terug mooi geel, maar ze hebben te veel van het riet weggenomen waardoor de binding te dicht bij het oppervlakte van het riet komt te zitten. Deze daken zijn na deze behandeling onherstelbaar beschadigd.


MOSVORMING

Eventuele oorzaken :
  • daken in boomrijke omgeving.
  • veranderde samenstelling van de lucht ; minder zwavel, meer stikstof - vooral algen profiteren hiervan
  • het toenemend isoleren van huizen
  • toenemen van de neerslag en te korte droge periodes.

De mossen halen hun eigen voedsel uit de lucht en gebruiken riet enkel als ondergrond om zich vast te hechten, maar tegelijkertijd zorgen ze er wel voor dat het dak langer vochtig blijft .
De algen dringen in het rietpakket, waardoor dit vochtig wordt en gaat composteren. De algen voeden zich met de cellen van het riet waardoor de kracht uit het riet verdwijnt. Dit uit zich door putten in het riet en de watervaste bovenlaag die afbreekt.

Het resultaat is een groen dak dat zonder behandeling veel vlugger kan vergaan.


.De oplossing:

Daken die groen beginnen uitslaan worden best behandeld met een algen en mos bestrijdingsmiddel.

De oplossing wordt over het dak verneveld. Dit doodt de algen en mossen waardoor het dak gemiddeld droger blijft en dus de schimmels minder kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Wij raden u dan ook aan bij nieuw, vernieuwing, na groot onderhoud en/of schoonmaken van het dak, direct een algenwerende behandeling uit te laten voeren.
Aangeraden wordt het dak ééns in de 3 jaar te laten behandelen.

Erg aangetaste daken dienen natuurlijk eerst grondig hersteld/gereinigd te worden.

De behandeling wordt door onze eigen applicatiedienst  uitgevoerd
met een volledig biologisch product. 

Wij brengen dit produkt , op eenvoudige wijze en met een gespecialiseerde spuitinstallatie, op uw dak aan.

HERSTELLING EN RENOVATIE

Onze firma heeft een vlekkeloze reputatie op het vlak van herstelling .

Het heeft weinig zin zich te binden aan een jaarlijks onderhoudscontract 
Een rieten dak hoeft niet met regelmatige tijden onderhouden te worden 

De charme van het rieten dak is ook de natuurlijke veroudering van het product.

Let wel op :  verwittig tijdig uw rietdekkerwanneer U echte schade aan de 
                       rietbedekking , nokken of schouwen opmerkt alsook
                       mosvorming of sterke vervuiling van het dak 

Uw rietdekker zal eerst de problemen komen constateren om daarna met u de verschillende mogelijkheden te bespreken
Hij zal U steeds een gedetailleerde schriftelijke offerte overhandigen.

Bij een groot onderhoud wordt heel uw rieten dak door de rietdekker geinspecteerd.

Het mos wordt weggehaald.
Waar de bindingen verdwenen zijn, worden nieuwe bindingen bijgetrokken en het riet wordt op de plaatsen waar het nodig is een 20 tal cm teruggetrokken bijgevuld met riet en opgedreven.

Nokken en schouwen worden nagekeken en waar nodig bijgewerkt.

Dak wordt proper afgekuist en zo egaal mogelijk bijgeklopt. 

Onze firma beschikt over een eigen hoogtewerker voor werken zoals plaatsen van schouwplaten in RVS of koper , bijwerken en schilderen van schouwen.

               Geef uw rieten dak een langere levensduur
               door een goed onderhouden , proper dak


Volgnummer in behandeling:  30